Tack för fyrverkeriet i lördags. Slutfyrverkeriet var mycket fint anpassat till musiken. Vår fotograf fick några häftiga bilder med krevader som blåser åt sidan. Vi har fått mycket positiv respons på hela arrangemanget.- G.
ensv

Miljö

Vi på Göteborgs FyrverkeriFabrik har länge arbetat med miljöfrågor och ställer hårda krav på våra leverantörer.

När Stockholm Water festival införde sina miljökrav för fyrverkerier hade vi redan haft interna regler i flera år.

Det finns inga miljöproblem i Sverige på grund av fyrverkerier, men var och en måste ju ta sitt miljöansvar. Dessutom är det viktigt för våra uppdragsgivare att kunna hålla en hög miljöprofil. Ett fyrverkeri får inte ge badwill i miljöhänseende!


De viktigaste bitarna vi arbetar med är:

Materialval

Vi använder huvudsakligen papp i våra fyrverkeripjäser i stället för plast. Detta av både miljö- och säkerhetsskäl. Bomber med plastskal ger vassa skärvor som kan träffa publiken om vinden ligger åt fel håll. Pappflagor är en snällare typ av nedfall som bryts ned med tiden.

Kemikalier

GFFAB undviker konsekvent att använda pjäser med bly som ingrediens. Bly används till ”crackling” effekter, dvs knaster eller sprakeffekter. Detta kan man avstå ifrån, eller be leverantörerna att inte använda.

Vidare har vi krävt av alla leverantörer att pjäserna inte får innehålla arsenik och kvicksilver. Dessa kemikalier användes förr i världen, men är ovanliga idag. I våra pjäser förekommer de absolut inte.

Förutom som rena ingredienser kan olika ämnen förekomma som föroreningar i andra ingredienser. De kemikalier som används till fyrverkerier är ofta av teknisk kvalitet – inte 100% rena alltså. Miljö är därför även en kvalitetsfråga. Vi, som använder mycket europeiska pjäser och bara lite exklusivare kinesiska bomber, har därför minimala föroreningar i våra pjäser.

Återvinning

Vi på GFFAB sorterar vårt avfall och lämnar både papper och metall till återvinning. Vi har även viss kompostering av avfall.

Återanvändning

Vår utrustning används om och om igen – såsom mörsare i papp, polyeten och stål. Inte engångsrör som för konsumentfyrverkerier. Detta minskar resursförbrukningen.

Transporter

Vi har lagrat utrustning i depåer runt om i landet vilket sparar på transporterna – bara själva krutet behöver oftast skickas omkring. Vi använder så miljövänliga trasnporter som möjligt, våra anställda och ombud kör i flera fall gas- och etanolbilar.

Sammanfattningsvis innebär våra fyrverkerier ingen nämnvärd påverkan av miljön. Att välja bort fyrverkeri av miljöskäl är ett slag i luften. Ett bra fyrverkeri tillför livskvalitet för många, som är väl värt den lilla miljöbelastning det innebär.

Vidare läsning
För den som är intresserad av att veta mer kan vi hänvisa till ett antal publikationer av branschorganisationen Plast- & Kemiföretagen:

Fyrverkerier & Miljö
Fyrverkerifakta
Fyrverkeripolicy