Logo
  • Alla var mycket nöjda – TV, tidningar, publik. Ert fyrverkeri ansågs av många som höjdpunkten!

GFF förser AVATAR på deras europa turné med Sparkulars.

GFFs nya investering i Sparkulars resulterade i att vi kunde

leverera dom till AVATARS europa turné.

Sparkulars är en apparat som ge en fontän effekt utan pyroteknik och behövs inget tillstånd.