Logo
  • Tack till festkommittén för en fantastisk kväll! Allt ifrån den rättvisa och utslagsgivande tävlingen, den läckra maten, till det fabulösa fyrverkeriet! T.

GFF förser AVATAR på deras europa turné med Sparkulars.

GFFs nya investering i Sparkulars resulterade i att vi kunde

leverera dom till AVATARS europa turné.

Sparkulars är en apparat som ge en fontän effekt utan pyroteknik och behövs inget tillstånd.